Zmiany ustrojowe podczas ciąży

Zmiany ustrojowe zachodzą w organizmie kobiety w celu dostosowania go do wymagań płodu. Przy dobrym przebiegu ciąży, przebiega to bez zagrożenia kondycji kobiety. W większości przypadków wzrasta aktywność fizjologiczna układów oraz czasami zmniejsza się aktywność niektórych narządów i tkanek.

Zmiany w układzie krążenia

1. Zmiany hematologiczne.

- wzrost objętości krwi krążącej o ok 30-50%,

- zwiększenie objętości osocza o ok 45%, masa erytrocytarna zwiększa się o 20%; powoduje to fizjologiczną niedokrwistość,

- zwiększona aktywność układu krzepnięcia.

2. Zmiany hemodynamiczne.

- serce unosi się do góry oraz w lewo, wraz z obrotem wzdłuż swojej osi; uderzenie koniuszkowe jest przesunięte w bok,

- wzrost rozmiaru serca o 12%,

- przyspieszenie pracy serca o ok 10- 15 uderzeń na minutę, wzrasta o 20% w ciąży pojedynczej a o 40% w ciąży bliźniaczej,

- może być słyszalny cichy szmer,

- wzrasta pojemność minutowa serca,

- rozszerzenie naczyń krwionośnych,

- zmniejszenie o 20% obwodowego ciśnienia tętniczego,

- zwiększa się łożysko,

- ciśnienie rozkurczowe ulega zmniejszeniu,

- ciśnienie żylne się nie zmienia, zwiększa się za to w obrębie kończyn dolnych, przede wszystkim w pozycji leżącej,

- przepływ krwi zwiększa się i stabilizuje w większości narządów kobiety ciężarnej; w nerkach, skórze i macicy przepływ krwi wzrasta wraz z wiekiem ciąży.

 

Zmiany w układzie oddechowym

- obrzęk i przekrwienie błony śluzowej w całym obrębie dróg oddechowych,

- powiększająca się macica unosi przeponę i powoduje zwiększenie wymiaru klatki piersiowej o 6 cm,

- oddech żebrowy zmienia się na przeponowy,

- zwiększa się objętość oddechowa oraz pojemność wydechowa,

- pojemność płuc ulega niewielkiemu zmniejszeniu

- niewielki wzrost częstości oddechów, zwiększenie użycia tlenu (pod koniec ciąży połowa zapotrzebowania na tlen przekazywana jest dziecku),

- pojawia się hiperwentylacja płuc.

 

Zmiany w układzie pokarmowym

- rozluźnienie mięśni, upośledzenie mięśni zwieraczy przełyku, co doprowadza do zalegania treści pokarmowej w jelitach,

- zmiana położenia jelit i żołądka przez powiększenie się macicy, co nie wpływa jednak negatywnie na metabolizm,

- wzmożone wydzielanie śliny,

- przerośnięte i przekrwione dziąsła,

- nadmierne wydzielanie kwasu solnego w żołądku, wydłuża się czas opróżnienia żołądka (co powoduje, że przyjęcie pozycji leżącej może spowodować wyrzucenie treści żołądka),

- lepsze trawienie i wchłanianie pokarmu,

- zastój żółci oraz wzrost stężenia cholesterolu we krwi sprzyja powstawaniu kamieni żółciowych,

- wątroba nie wykazuje zmian.

 

Zmiany w układzie kostnym

- rozrostowi ulegają spojenie łonowe i chrząstkozrost krzyżowo-biodrowy, co powoduje ograniczone ruchy miednicy,

- zmiany w postawie następują przy zaawansowanej ciąży.

 

Zmiany w układzie moczowym

- zwiększenie długości obu nerek o 1- 1,5 cm,

- powstanie wodonercza i wodniaka moczowodu,

- poszerzenie pęcherza moczowego wskutek zalegania moczu (częste parcie na mocz, zakażenia),

- zwiększa się przepływ krwi przez nerki,

- spada stężenie mocznika i kwasu moczowego we krwi ciężarnej,

- w moczu pojawia się glukoza oraz aminokwasy,

- zwiększa się pH moczu.

 

Zmiany w gruczołach wydzielania wewnętrznego

- powiększenie tarczycy u 50% kobiet, wzrost metabolizmu tarczycy,

- powiększenie gruczołów nadnerczy,

- powiększenie przedniego płatu przysadki o ok 20-40%, co prowadzi do zwiększenia produkcji: somatotropiny, tereotropiny, ardenokortykotropiny, prolaktyny

 

Zmiany w metabolizmie

 

- przyrost masy ciała o ok 20%,

- dobowe użycie energii wzrasta o 300 kcal, przez co zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta pod koniec ciąży do 2500 kcal (powodem jest konieczność utrzymania wydolności narządów i układów oraz potrzebami płodu),

- całkowita objętość krwinek białych we krwi wzrasta o 20%, zmieniają się proporcje niektórych białek, obserwujemy dodatni bilans azotowy,

- organizm matki oszczędza glukozę dla płodu, zwiększa się oporność na insulinę,

- hiperlipidemia- objętość tłuszczów się zwiększa,

- następuja zmiany w gospodarce wodnej i elektorlitowej.